Xarunta Bukaanka

Haddii aad bukaan cusub tahay ama aad soo noqonayso, waxaad isticmaali kartaa boggan si aad u codsato ballamo, foomamka macluumaadka bukaanka oo dhammaystiran, iyo in ka badan!

Maxaad jeceshahay inaad sameyso?

Codso ballan

Beddel / balan kale ballanta

Foomamka Bukaanka oo dhameystiran

2-Toddobaad Dabagal

Tilmaamaha Daryeelka Kadib Ilmo Soo rididda

Maktabadda Foomka Bukaanka (PDF)

Wax ka baro kaalmada dhaqaale

Wax ka baro Telehealth

Soo Dejinta Kaadhka Caymiska

Foomka Siidaynta Diiwaanada Caafimaadka

Xisaabiyaha Uurka

imtixaanka