Xarunta Bukaanka

 

Haddii aad bukaan cusub tahay ama aad soo noqonayso, waxaad isticmaali kartaa boggan si aad u codsato ballamo, foomamka macluumaadka bukaanka oo dhammaystiran, iyo in ka badan!

 

Maxaad jeceshahay inaad sameyso?

 

Codso ballan

 

Beddel / balan kale ballanta

 

Foomamka Bukaanka oo dhameystiran

 

Qiimaynta Dabagal

 

Maktabadda Foomka Bukaanka (PDF)

 

Wax ka baro kaalmada dhaqaale

 

Wax ka baro Telehealth

 

Xisaabiyaha Uurka

imtixaanka