Siideynta Diiwaanka Caafimaadka

FIIRO GAAR AH: Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls, ee ku xusan Xeerka Virginia (8.01-413), waxay kugu soo dallaci kartaa lacag dhan $ 0.50 boggiiba (ugu badnaan 50 bog) marka lagu daro $ 20.00 oo ah lacag baadhitaan iyo maarayn. Waa laguu soo sheegi doonaa waxa ay noqon doonto khidmadda bixinta diiwaanadaada caafimaad. Bixinta waxaa lagu bixin karaa taleefanka kaarka amaahda / deynta ama kaash ama kaarka deynta haddii aad ka qaadaneyso diiwaankaaga Xarunta.

Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church ayaa ma iimaylka bukaanka diiwaanada.

Markaad u dirayso diiwaanka bukaanka boostada, Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay kaa qaadi doontaa lacag dheeri ah $ 7.95 waxayna ku diraan diiwaanka boostada mudnaanta leh.

Wixii su'aalo dheeraad ah ee ku saabsan sii deynta diiwaanada caafimaadka, fadlan naga soo wac 703-532-2500 ama emayl medical-records@fallschurchhealthcare.com .