Siideynta Diiwaanka Caafimaadka

*CUSUB!* Foomkan hadda waxa uu ku siinayaa fursad aad ku codsato in FCHC ay fasaxdo diiwaannada caafimaadka AMA FCHC si ay u codsato in hay'adaha kale ee caafimaadka ay u sii daayaan diiwaannada caafimaadka FCHC. Waxaa jira lacag la'aan inaad ka codsato FCHC inay weydiisato machadyada kale ee caafimaadka xogtaada adiga oo ku hadlaya magacaaga.

FIIRO GAAR AH HADDII AAD KA CODSATO FCHC U SOO DIR DIIWAANKAAGA CAAFIMAADKA: Falls Church Healthcare Centre, sida uu dhigayo Code Virginia (8.01-413), waxa laga yaabaa inay dalaci khidmad koobiyeyn ilaa $0.50 boggiiba (ugu badnaan 50 bog) marka lagu daro raadinta $20.00 iyo kharashka maaraynta. Waxaa laguu sheegi doonaa waxa ay noqon doonto kharashka bixinta xogtaada caafimaad. Lacag bixinta waxaa lagu bixin karaa onlayn, taleefoonka iyadoo la isticmaalayo kaarka deynta ama kaarka deynta ama kaarka deynta haddii aad ka soo qaadan doonto xogtaada Xarunta.

Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church ayaa ma iimaylka bukaanka diiwaanada.

Markaad u dirayso diiwaanka bukaanka boostada, Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay kaa qaadi doontaa lacag dheeri ah $ 9.65 waxayna ku diraan diiwaanka boostada mudnaanta leh.

Wixii su'aalo dheeraad ah ee ku saabsan sii deynta diiwaanada caafimaadka, fadlan naga soo wac 703-532-2500 ama emayl medical-records@fallschurchhealthcare.com .