Warka Xarunta Caafimaadka Kaniisada Falls

Waa maxay micnaha adiga ee Sharciga Badbaadinta Caafimaadka Taranka ee adiga: Luulyo 1 iyo Beyond… Bishii Abriil 2020, Guddoomiyaha Gobolka Northam ayaa saxiixay […]